ꓙꓵꓻ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓬꓲ ꓫꓵꓽ ꓬꓲ ꓧꓪ ꓥ ꓟ

ꓟ-ꓘꓳ 3ꓽ31-35

ꓖꓳ ꓕꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓟꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠꓱ ꓫꓱꓸ ꓟꓸꓼ ꓗꓪ ꓦꓰꓼ ꓞ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓘꓴ ꓬꓰ ꓝꓲˍ ꓡꓳ꓿ꓬꓲ ꓚꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓞꓳ ꓜꓴ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓸ ꓔꓬ ꓡꓳ꓿

ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓠꓴ ꓟꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓠꓴ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴ ꓠꓱ ꓫꓱꓸ ꓟꓸꓼ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

ꓬꓲ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ ꓠꓬ ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓡ?꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ꓬꓲ ꓚꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓸ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓡꓳꓸ ꓢꓲ꓾ ꓠꓬꓲ ꓠꓹ꓾ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓐꓴ꓿ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓟꓲ ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓲꓹ ꓡꓶ ꓛꓳ ꓢꓴ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓽ꓾ ꓥꓪ ꓬꓲꓼ ꓥꓪ ꓠꓬꓲˍ ꓐꓰ ꓮꓸ ꓝꓲ ꓠꓬꓲ ꓟ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓟꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

2 + 0 =