ꓟꓽ ꓫꓬ ꓠꓲꓽ ꓔꓯ ꓖꓼ ꓓꓳ ꓗꓷˍ ꓟ

 (ꓟ-ꓘꓳ = 1ꓽ 21-28)

ꓬꓲ ꓪ ꓠꓬ ꓘꓹ-ꓒꓱ-ꓠꓴ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰ_ ꓡꓳ꓿ ꓠꓽ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓬꓲ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓜꓲꓼ ꓦꓲ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓟꓸ ꓟꓲ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓲ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓓꓵ ꓙ ꓟꓶ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓙꓳ_ ꓟ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓥꓳ꓿ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓳ ꓒ ꓐꓴ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓗꓹ꓿
ꓖꓳ ꓕꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓜꓲꓼ ꓦꓲ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓟꓽ ꓫꓬ ꓠꓲꓽ ꓜꓶꓽ ꓞ_ ꓟ ꓡ ꓞꓳ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓬ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓲ ꓘꓴꓻ ꓔꓴ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠ-ꓢ-ꓡꓱ ꓢꓴ ꓬꓰ-ꓢꓴꓳ꓾ ꓠꓴ_ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓮ ꓫꓵ ꓗꓴ ꓙꓲꓽ ꓙꓳ_ ꓡꓳꓺꓽ꓿ ꓠꓴ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓟꓶꓽ ꓬꓰ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓡ_ ꓡꓺꓽ꓿ ꓠꓴ ꓮ ꓟ ꓥ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓢꓷ_ ꓡꓳ꓿ ꓪꓴ-ꓢ ꓬꓲ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓼ ꓢꓲ꓾ ꓕꓽ ꓪꓳꓹ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿
ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓟꓽ ꓫꓬꓻ ꓠꓲꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓚꓵꓹ ꓢꓲ꓾ ꓢꓯꓼ ꓓꓽ ꓟ ꓡꓰ ꓘꓴꓻ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓰ ꓓꓳ ꓡ_ ꓡꓳ꓿
 ꓬꓲ ꓪ ꓛꓳꓽ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓺ ꓠꓬꓲ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓠ ꓛꓲ ꓮ ꓙꓵ ꓓꓵ ꓙ ꓟꓶ ꓢꓲ꓾ ꓕꓱ ꓟ ꓮ ꓫꓵ ꓥ ꓡꓳꓺꓽ꓿ ꓟꓸ ꓟꓲ ꓫꓵꓼ ꓥ ꓐꓷ꓿ ꓟꓽ ꓫꓬ ꓠꓲꓽ ꓔꓯ_ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓪ ꓠ ꓡꓳ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿
ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓠꓬ ꓖ-ꓡꓲ-ꓡꓲ ꓕꓲ ꓟꓵꓽ ꓡꓱꓸꓼ ꓗꓪ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓚ ꓒꓬꓱꓺ ꓙꓰ_ ꓡꓳ꓿

Add new comment

1 + 0 =