ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓗꓷ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ

YO-V=13:16-20

ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓢꓲ ꓒ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓟꓽ ꓪꓴꓽ꓿ ꓝꓲ ꓓꓴˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓢꓴ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓟꓽ ꓪꓴꓽ꓿ꓕꓱ ꓟꓬ ꓙꓰꓽ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓢꓷꓸ ꓢꓲ ꓬꓰˍ ꓠꓬ ꓶꓼ ꓙꓳ ꓫꓱꓹ ꓙꓳˍ ꓥꓳ꓿ꓠꓴ ꓪꓽ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓔꓯ ꓐꓯˍ ꓟ ꓠꓽ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓢꓲ ꓔ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓢꓷˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ꓾ ꓥꓪ ꓜ ꓜꓽ ꓢꓴ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓛꓳꓽ ꓬꓲ ꓛꓲ ꓟꓶ ꓓꓴ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓑꓰꓹ ꓡ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓳ ꓔ ꓟ ꓐꓲ ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ꓖꓳ ꓡꓱ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓕꓯ꓾ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙꓲ-ꓢꓴ ꓥ ꓟ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓙꓵꓻ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓟꓽ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓕꓯˍ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓗꓷ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

5 + 14 =