ꓗ ꓘꓶꓽ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓥꓳꓽ

ꓡꓴ-ꓘ = 12ꓽ36-38
ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓪ ꓠꓬ꓾ ꓤ ꓟꓶ ꓚꓱ_ ꓟ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲꓼ ꓡ_ ꓟ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓔꓯ ꓡꓳꓸ ꓔꓬ_ ꓟ ꓚꓳ ꓑ_ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓬꓰ꓿ ꓬꓲ ꓡ ꓢꓲ ꓗ ꓘꓶ ꓲꓹꓼ_ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓗ ꓘꓶ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓪ_ ꓥꓳ꓿
ꓢꓲꓺ ꓒ ꓡ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓚꓳ ꓑ ꓐꓴ ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽ ꓐꓰ ꓔꓬ_ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ_ ꓠꓬ꓾ ꓚꓳ ꓑ ꓐꓴ ꓠꓽ ꓶꓼ ꓙꓳ ꓫꓱꓹ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓔꓱꓹ ꓔꓱ_ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓚꓳ ꓑ ꓔꓯ ꓜ ꓜꓽ ꓠꓹ ꓟ ꓗꓳꓺ ꓔ ꓝꓲ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓠꓬ ꓙꓽ ꓧꓷꓹ ꓧꓷꓹ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓣꓱꓽ ꓙ ꓡ_ ꓥꓳ꓿
ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢ ꓘꓪ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓝꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓝꓲ ꓗꓪ ꓡ꓾ ꓥ ꓠꓬ ꓢ ꓝꓲꓸ ꓗꓪ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽ ꓐꓰ ꓔꓬ_ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳ_ ꓠꓬ꓾ ꓚꓳ ꓑ ꓐꓴ ꓠꓽ ꓶꓼ ꓙꓳ ꓫꓱꓹ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿
 
 
 

Add new comment

14 + 4 =