ꓗ ꓘꓶꓽ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓥꓳꓽ

ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓠꓬ꓾ ꓤ ꓟꓶꓻ ꓝꓱˍ ꓟ ꓑꓮꓲꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓬꓲꓼ ꓡ ꓟ ꓢꓲ ꓒꓽ ꓔꓯ ꓡꓳꓸ ꓔꓬ ꓟ ꓚꓳ ꓑꓸˍ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ ꓬꓲ ꓡꓰꓼ ꓡ ꓢꓲ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓲ'ꓼ ꓡ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓞꓼ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓪ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓽ ꓖꓶ ꓔ꓿ꓢꓲ ꓒꓽ ꓡꓻ ꓕꓯ ꓧꓪꓸ ꓛꓲꓽˍ ꓐꓰ ꓔꓬ ꓟ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓐꓴ ꓠꓽ ꓶꓼ ꓙꓳ ꓫꓱꓹ ꓙꓳˍ ꓥꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓔꓯ ꓜ ꓜꓽ ꓠꓹ ꓟ ꓗꓳꓺ ꓔ ꓝꓲ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓠꓬ ꓙꓽ ꓧꓷꓹ ꓧꓷꓹ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓑꓶꓺ ꓖꓶ ꓜꓽ ꓡ ꓥꓳ꓿ꓬꓲ ꓠꓬ ꓢ ꓘꓪ ꓔꓱ ꓫꓵ꓾ ꓥ ꓠꓬ ꓠꓯꓼ ꓝꓲꓸ ꓗꓪ ꓡꓻˍ ꓟꓲ꓾ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓧꓪ ꓛꓲꓽ ꓐꓰ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓔꓬ ꓟ ꓚꓳ ꓑꓸ ꓐꓴ ꓠꓽ ꓶꓼ ꓙꓳ ꓫꓱꓹ ꓙꓳˍ ꓥꓳ꓿

Add new comment

1 + 2 =