ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓫꓵꓽ ꓞꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓗꓷˍ ꓟ

ꓬꓰ-ꓢꓴˍ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓐꓴ ꓠꓬ ꓘꓹ ꓕꓲ ꓘꓹ ꓗꓪ ꓫꓱꓽ ꓛꓲ ꓬꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓗꓪ꓾ ꓟ-ꓕ ꓟꓬꓱ ꓔ ꓟ ꓤ ꓟꓶ ꓤ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓡꓰ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓘꓳꓻ ꓣꓴˍ ꓡꓳ꓿  ꓟ-ꓕ ꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓟ꓾ ꓟ-ꓡꓲ꓾ ꓟꓬꓱ ꓔ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓟꓲꓽ ꓙꓬ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓸ ꓢꓲ ꓬꓲ ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓔꓯ ꓠ ꓠꓹ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓟ-ꓕ ꓠꓽ ꓟꓬꓱꓽ ꓟꓬꓽˍ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓢꓴꓺ ꓔꓴ ꓡ ꓠꓬꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓠꓬꓲ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯˍ ꓡꓰ ꓣꓱꓽ ꓙ ꓟꓬꓱꓽ ꓣꓱꓽ ꓔꓬ ꓝꓲˍ ꓟ꓾ ꓠꓴꓻ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓫꓱꓸ ꓤˍ ꓡ? ꓬꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓯ ꓖꓶ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓢꓲ ꓒꓽ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓟ-ꓕꓺꓳ꓾ ꓟ-ꓕꓺꓳ꓾ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓟꓬꓱꓽ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓫꓵꓽ ꓟ ꓪꓴꓸ ꓠꓬꓲ ꓙꓽ ꓫꓸ ꓔꓬ ꓐꓷ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓟꓽ ꓙꓳ ꓟꓽ ꓓ ꓟ ꓠꓽ ꓕꓲ ꓫꓵꓽˍ ꓡꓰ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓟ-ꓡꓲ ꓠꓬ ꓟꓬꓽ ꓠꓬꓲ ꓙꓲˍ ꓟ ꓖꓳ ꓕꓲ ꓐꓱꓻ ꓔꓯ ꓢꓲ ꓣꓴ ꓗꓷ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯˍ ꓐꓰ ꓣꓴ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓟꓽ ꓓ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

5 + 3 =