daily reflection

daily reflection

ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙꓲˍ ꓟ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓒ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓙꓲˍ ꓟ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓒ ꓠꓬ꓾ ꓮ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓪꓽ ꓤꓽ ꓠꓽ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓢꓴ ꓚꓵ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓮ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯꓸ ꓟ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬꓲ ꓪꓰ ꓕꓳꓹ ꓡꓻˍ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓮ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓡꓳꓺ ꓔ ꓬꓰ ꓢꓲ ꓛꓰꓹ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓕꓯ ꓪꓰ ꓕꓳꓹ ꓠꓬ ꓮ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓜꓲꓽ ꓜꓲꓽ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓖꓼ ꓒꓬꓱ ꓗꓷˍ ꓡꓳ꓿ꓬꓲ ꓠꓬ ꓪꓽ ꓤ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓮ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓥꓳ ꓠꓬꓲ ꓛꓰꓹ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙꓲˍ ꓟ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓢꓷ ꓢꓲ ꓥꓪˍ ꓟꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓢꓷˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ꓾ꓥꓪ ꓮ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓢꓷˍ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓮ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓢꓷˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓢꓲ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓮ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓕꓱ ꓕꓲ ꓐꓱꓺ ꓗꓪ ꓟ ꓟꓽ ꓥ ꓟ ꓠꓱꓸ ꓐꓯꓼ ꓮ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓙꓳˍ ꓢꓰꓽ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓠ ꓗꓹ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠ ꓠꓹ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓕꓲ ꓜꓴˍ ꓡꓰ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓢꓴˍ ꓟꓲ ꓕꓲ ꓣꓳˍ ꓡꓰꓽ ꓗꓷ ꓡꓰˍ ꓥꓳ꓿ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓧꓪꓹ ꓔꓯꓹ ꓬꓲꓼ ꓡ ꓠꓹ ꓟ꓾ ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓖꓶ ꓠꓲꓹ ꓒꓴˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓐꓹ ꓐ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵˍ ꓡꓳ꓿ꓥꓪ ꓚꓲꓸ ꓛꓬ ꓡꓰ ꓟꓽ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓔꓯ ꓣꓴ ꓔꓯꓹ ꓙꓰ ꓐ ꓡ ꓢꓴ ꓟꓽ ꓙꓳ꓿ ꓡꓯꓼ ꓙꓱ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓵꓽ ꓪꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓝꓮꓲ ꓔꓯꓹ ꓬꓲꓼ ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓙꓵꓽ ꓪꓽˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯˍ ꓐꓰ ꓟꓶˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

2 + 1 =