ꓣꓦꓮ ꓢꓯꓼ ꓐꓰ ꓬꓲꓸ ꓓꓳꓽ ꓔꓯꓼ ꓠ ꓠꓹ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓡꓯꓼ ꓘꓳ_ꓟ

ꓣꓦꓮ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓝꓮꓚꓰꓐꓳꓳꓗ ꓐꓰ ꓪꓰꓐꓢꓲꓔꓰ ꓔꓯ ꓢꓯꓼ ꓖꓶꓽ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓣꓦꓮ ꓟꓬꓱꓽ ꓬꓰ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓐꓰ ꓜꓲ ꓡꓯꓽ ꓘꓳ ꓢꓲ ꓫꓸ ꓕꓱ ꓡꓯꓼ ꓘꓳ_ꓟ ꓥ ꓡꓳ=

Add new comment

2 + 1 =