ꓛꓳ ꓒꓯ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓴ ꓖꓶˍꓟ

 

ꓠꓴ ꓪꓽ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓕꓽ ꓙꓽ ꓫ꓾ ꓪꓴ-ꓢ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯˍ ꓟꓲ ꓙꓵꓻ꓿ 2 ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓮꓽ ꓟꓬꓹ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓟꓽ ꓙꓳˍ ꓕꓯ ꓠꓽ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓧꓶꓸ ꓕꓯˍ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ ꓫꓵꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓫꓬꓹ ꓖꓶˍ ꓐꓰ ꓙꓰˍ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ 3 ꓥꓪ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓫꓬꓹ ꓓꓳ ꓡꓰ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓧꓪꓹ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓟꓲ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟꓶˍ ꓥꓳ꓿ 4 ꓥꓪ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓬꓰˍ ꓟ ꓙ ꓖꓴ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓢꓷˍ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ 5 ꓕꓳ-ꓟ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰˍ ꓟ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓟꓽ ꓢꓷꓸ꓿ ꓙ ꓖꓴˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓟꓽ ꓢꓷ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ 6 ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙ ꓖꓴˍ ꓐꓰ ꓔꓱꓹ ꓚꓵˍ ꓟ ꓐꓰ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓟꓽ ꓙꓳ꓿

Add new comment

7 + 2 =