ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ

ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓵ ꓡꓰˍ ꓟ ꓟꓽ ꓥ ꓥ꓾ ꓬꓲ ꓔꓱꓹ ꓬꓲ ꓕꓲ ꓚꓱꓹ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓮ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓗꓪ ꓓꓯ ꓙꓰ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓘꓴꓽ ꓒˍ ꓐꓰ ꓒꓬꓹ ꓜ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿  ꓗ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓵꓽ ꓡꓰ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓒꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿  ꓗ ꓘꓶꓽ ꓦꓴ ꓠꓬꓹ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓮ ꓣꓳˍ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠ ꓠˍ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓮ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓟꓬꓱ ꓘꓴꓻ ꓢꓲ ꓧꓳꓽ ꓓꓳ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓲ ꓮ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓢꓷˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓮ ꓣꓳ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓔꓯ ꓧꓳꓽ ꓓꓳ ꓙꓰ ꓢꓲ ꓟꓲꓽ ꓕꓯꓽ ꓢꓲ ꓙꓰˍ ꓕꓯ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓛꓳ ꓙꓰˍ ꓡꓳ꓿ ꓠꓱꓸ ꓐꓯꓼ ꓢꓴ ꓢꓯꓼ ꓔꓯ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓢꓷꓸ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯˍ ꓐꓰ ꓛꓰꓹ ꓙꓰˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿  ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓔꓯꓺ ꓥꓳꓽ ꓕꓱ ꓟ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓟꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓟ ꓮꓸ ꓫꓵ ꓥ ꓟ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓟꓽ ꓙꓽ ꓜꓲꓼ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓧꓪ꓾ ꓥꓪ ꓔꓱꓹ ꓔꓱꓹꓼ ꓠꓴ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓠꓬꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓮ ꓣꓳ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓥꓳ꓿  ꓥꓪ ꓟꓽ ꓡ ꓕꓯˍ ꓡꓰ ꓡ ꓢꓴ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓠꓬ ꓘꓴꓽ ꓒˍ ꓐꓰ ꓒꓬꓹ ꓜ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓮ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪꓽ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓠ ꓠꓹ꓿  ꓥꓪ ꓠꓽ ꓗ ꓘꓶꓽ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓮꓽ ꓟ ꓥ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓓꓵꓽ ꓡ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓝꓸ ꓟꓶ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓓꓵꓽ ꓓꓵꓽ ꓓꓳ ꓓꓳ ꓬꓰ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓫꓵꓸ ꓖ ꓜꓽ ꓖꓴ ꓧꓪ ꓟꓶˍ ꓥꓳ꓿  ꓘꓴꓽ ꓒ ꓠꓽ ꓘꓴꓽ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓢꓰꓼ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓰ ꓐꓬ ꓡꓰ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓡ꓿ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓞꓳ ꓤ ꓔꓯ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓰ꓾ ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓒꓻ ꓐꓲꓺ ꓒ ꓡꓶꓽ ꓙꓳ ꓝꓲ ꓠꓹ ꓟ ꓡ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿  

Add new comment

8 + 11 =