ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓝꓲꓸ (Gospel reading)

ꓬꓲ ꓚꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓞꓳ ꓜꓴ ꓞꓳ ꓟꓯꓼ ꓔꓯ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓟꓳꓻ ꓗꓷ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲꓻ ꓡꓴ ꓐꓱ ꓖꓳ ꓐꓽ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓙꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓕꓵꓼ ꓪꓽ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓙꓵꓽ ꓗ ꓟꓸ ꓒ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓟꓸ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓪ ꓙꓰˍ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓛꓳꓻ ꓙꓰˍ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯˍ ꓡꓳ꓿ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓪꓴꓸ ꓓꓵꓽ ꓠꓬ ꓬꓲꓸ ꓘꓴꓻ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓟꓵꓽ ꓪꓴꓽ ꓗꓪ ꓟ ꓠꓬꓹ ꓤˍ ꓟꓲ ꓬꓲꓸ ꓘꓶꓻ ꓙꓳˍ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ ꓟꓲ ꓡ-ꓞꓳ-ꓮ-ꓐꓲ ꓠꓽ ꓪꓴꓸ ꓓꓵ ꓗꓳꓺ ꓖꓴˍ ꓟꓲ ꓟꓽ ꓙꓳ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿ꓛꓳꓽ ꓒꓯꓹ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓡꓰ꓾ ꓢꓲ ꓒꓽꓳ꓾ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓧꓶꓸ ꓕꓯ ꓔꓵꓸ ꓬꓰ ꓝꓲ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯˍ ꓕꓯ꓾ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓫꓵꓻ ꓞꓹ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓡꓰ ꓞꓳ ꓫꓵꓻ ꓔꓯ ꓔꓵꓸ ꓝꓲ꓿ ꓠꓴ ꓠꓽ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓛꓳꓻ ꓡꓯ꓾ ꓐꓯ ꓖꓶˍ ꓡꓳ꓿

Add new comment

7 + 0 =