ꓬꓳ-ꓦ 8ꓽ21-30

ꓬꓳ-ꓦ ꓕꓳ ꓶ  8ꓽ21-30

 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ_ ꓢꓰꓽ ꓡꓳ꓾ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓙꓰ_ ꓥꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓧꓪ_ ꓟꓲ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓫꓵꓻ_ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓙꓰ_ ꓟ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓡ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

 ꓖꓳ ꓕꓯ ꓬꓴ-ꓔ ꓡ ꓞꓳ ꓡꓰ꓾ ꓥꓪ ꓙꓰ_ ꓟ ꓗꓪ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓡ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓾ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓐꓯ_ ꓟ ꓕꓱ ꓟ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓢꓰꓼ_ ꓐꓰ ꓬꓰ_ ꓠꓬꓲ ꓐꓯ_ ꓟ ꓥ ꓡꓺꓽ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓠꓬ ꓠꓯꓸ ꓘꓪ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓡ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓠꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓱ ꓟ ꓗꓪ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓠꓽ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓱ ꓟ ꓗꓪ ꓟ ꓟꓽ ꓥ꓿

 

 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓫꓵꓻ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓥ ꓟ ꓠꓴ ꓪ ꓟꓽ ꓙꓵꓻ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓝꓴꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓫꓵꓻ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓬꓲ ꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓮ ꓟ ꓥ ꓡꓳꓺꓽ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓬꓲ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓕꓯꓽ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓟ ꓖꓳ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

ꓥꓪ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓖꓴꓺ_ ꓟ ꓐꓯ ꓓꓴ_ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓟꓴ ꓘꓶꓽ ꓓꓴ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓫꓵꓽ ꓙꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓠꓽ ꓔꓱꓹ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓰ ꓑ ꓙꓽ_ ꓟ ꓕꓱ ꓟꓬ ꓫꓵꓽ ꓠꓬ꓾ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓡ ꓞꓳ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓖꓴꓺ ꓢꓲ ꓐꓯ_ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓪ ꓟꓽ ꓦꓰꓽ ꓓꓳ ꓡ꓿

 

 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓠꓬꓲ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ꓾ ꓡ ꓞꓳ ꓮ ꓐꓲ ꓔꓯ ꓠꓴ ꓪ ꓣꓴ ꓔꓴ ꓗꓷ ꓕꓯ ꓢꓲ_ ꓡꓰꓽ꓾ ꓥꓪ ꓥ ꓟ_ ꓐꓰ꓾ ꓥꓪ ꓚꓲ ꓛꓬ ꓥꓪ ꓮ ꓫꓵꓽ_ ꓟꓲ ꓟꓽ ꓬꓰ ꓟ_ ꓐꓰ꓾ ꓐꓹ ꓐ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓮ ꓡꓲ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡ_ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓮ ꓡꓲ ꓫ ꓕꓱ_ ꓟ ꓠꓴ ꓪ ꓢꓷ ꓡꓰ_ ꓥꓳ꓿

 ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ_ ꓐꓰ ꓔꓬ_ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓵꓸꓼ ꓔꓯ ꓡꓰꓽ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓡꓳꓺ ꓔ ꓬꓰ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓠꓲꓹ ꓒꓴ_ ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓮ ꓕꓯ ꓟꓲ ꓬꓰ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓕꓱ ꓟꓬ ꓫꓵꓽ ꓬꓲ ꓐꓯ ꓔꓬ_ ꓕꓯ꓾ ꓡ ꓞꓳ ꓮ ꓟꓬꓹ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓙꓵꓻ_ ꓡꓳ꓿

 

 

 

Seen 9:51 AM

Chat Conversation End

Type a message...

Add new comment

2 + 6 =