ꓪꓴꓽ_ ꓟ ꓬꓰ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓟꓸ ꓖꓶ_ ꓟ

 ꓬꓲ ꓪ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓠꓬ꓾ ꓮ ꓟ ꓪ ꓜꓲ ꓪꓴꓽ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓐꓯ ꓡꓯ ꓘꓳ_ ꓟ ꓓꓳ ꓡ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓽ ꓬꓲ ꓪ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓪ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓔꓬ_ ꓟ ꓔꓯ ꓢꓷ ꓡꓰ ꓠꓬ꓾ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓧꓳꓽ ꓔꓯꓹ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓐꓻ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓦꓰꓼ ꓞ ꓝꓲ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ꓾ ꓮ ꓟ ꓥ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ_ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓟ ꓥ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ_ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ_ ꓡꓳ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓮ ꓙꓵ ꓢꓴ ꓗꓳ ꓡꓳ ꓗꓪ ꓪ ꓜꓲ ꓣꓳꓺ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓬꓲ ꓠꓽ ꓪꓴꓽ_ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓳ-ꓦ ꓠꓬ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ_ ꓡꓳ꓾ ꓟꓸ ꓒꓽꓳ꓾ ꓠꓴ ꓟꓬꓱꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓲꓽ ꓖꓼ ꓓꓳ ꓔꓬ_ ꓟ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓟꓳ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓲ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ_ ꓐꓰ ꓕꓲ ꓪꓺꓼ ꓟꓽ ꓛꓳ ꓡ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓗꓽ ꓔ_ ꓡꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓗꓽ ꓔ꓿ ꓮ ꓡꓲꓳ ꓐꓯ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓔꓳꓹ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ ꓙ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓾ ꓐꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿   ꓡꓴ-ꓘ ꓕꓳꓽ ꓶ 9: 46-50

 

Add new comment

11 + 1 =