ꓬꓳ-ꓦ 14ꓽ21-26

#creditphoto #rvalisu

 ꓥꓪ ꓕꓵꓼ ꓪ ꓙꓳꓻ ꓢꓲ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ ꓢꓴ ꓠꓬ꓾ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓥ ꓡꓳ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ_ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ_ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ_ ꓥꓳ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓳ-ꓦ ꓕꓳꓽ ꓶ 14: 22 ꓘ-ꓡꓲꓳ ꓒꓽ ꓟꓽ ꓥ ꓟ ꓬꓴ-ꓓ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ꓾ ꓢꓲꓺ ꓒꓽꓳ꓾ ꓮ ꓡꓲ ꓗꓷ ꓡꓰ ꓠꓬꓲ ꓠꓴ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓯ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓟꓳꓸ ꓖꓶ ꓡꓳꓺꓽ꓾ ꓐꓯ_ ꓡꓳ꓿

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓒꓳꓹ ꓖꓶ ꓢꓲ꓾ ꓮ ꓟ_ ꓟꓲ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ_ ꓥꓳ꓿ ꓥꓪ ꓐꓹ ꓐ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓡ ꓢꓲ ꓠꓬꓲ꓾ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓠꓴꓽ ꓔꓬ ꓖꓴ ꓬꓰ ꓡ_ ꓥꓳ꓿

 

 ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓟꓽ ꓒꓵꓽ ꓛꓳ꓿ ꓠꓴ ꓪ ꓑ ꓙ_ ꓟ ꓐꓯ ꓘꓶ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟ ꓠꓽ ꓟꓽ ꓥ꓿ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡ ꓢꓴ ꓐꓹ ꓐ ꓔꓯ ꓟ ꓥ ꓡꓳ꓿

ꓕꓱ ꓟꓬ ꓙꓰꓽ ꓟ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ_ ꓐꓰ ꓔꓬ_ ꓕꓯ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓗꓷꓳ꓿

 ꓖꓳ ꓡꓱ ꓥ_ ꓟꓲ ꓐꓹ ꓐ ꓡꓰ ꓥꓪ ꓟꓬꓱꓺ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓝꓲ ꓩꓴ ꓡꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓢꓲ-ꓫꓬ-ꓟ-ꓦ꓾ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓗꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ ꓬꓲ ꓠꓬ꓾ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓮ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓟꓸ ꓖꓶ ꓡ ꓢꓲ꓾ ꓥꓪ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓐꓯ ꓖꓶ_ ꓟ ꓮ ꓙꓵ ꓡꓱꓸꓼ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓓꓵꓽ ꓙ ꓛꓲ ꓡ ꓝꓲ_ ꓥꓳ꓿

 

 

Add new comment

16 + 1 =